Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim | Acenta Girişi
Acenta Girişi
GİRİŞ YAP

Satış Sözleşmesi

TURSAN TURİZM …………………… HOTEL .............. Numaralı Rezervasyon

PAKET TUR (YURTİÇİ-YURTDIŞI-KÜLTÜR)-KONAKLAMA-ULAŞIM HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme Necati Özkan Sokak Necati Özkan İşhanı 2 No:10 Lefkoşa/KKTC adresinde bulunan ve ………………… no.lu irtibat numarasına sahip NECATİ ÖZKAN LTD. (Sözleşmede Tursan Turizm olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ……………………………………… adresinde ikamet eden …………………… (Sözleşmede tüketici olarak olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

Konaklama ………… ile ………… tarihleri arasında (toplam ……gece) olacaktır. Konaklayacak kişilerin isimleri ………………… dır. Tüketici, ……………………… isimli tesiste, …………… oda tipinde, …………… yeme içme konseptinde konaklama yapacaktır.

 

SÖZLEŞME BEDELİ: Sözleşme bedeli KDV dahil **** TL'dir.

Ödeme Şekli

Peşin Tutar

Taksitli Tutar

Taksit

Aylık Ödeme

EFT & Havale

*** TL

***.00 TL

*

***TL

İşbu sözleşme, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan voucher, tur programı ve tahsilat makbuzunda (alındı belgesi) belirtilen hizmetleri kapsar.

1- Tüm hizmet alımlarında, tur/konaklama/hizmet bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Tüm hizmet alımlarında, tur/konaklama/hizmet bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve yurtdışı turlarda da vize işlemlerine başlanılmaz. Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35’i, bakiyesinin ise tur/konaklama/hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde bedelin tamamı tahsil edilir. Anılan süre içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciden tahsil edilir. İndirimli Ürün/Özel Ürün veya kampanyalı ürün satın alan tüketici hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Alınmış olan hizmet, erken rezervasyon veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise bakiye ödemenin süresinde yapılmaması halinde, tüketici tüm bedelin tamamı kadar cayma tazminatından sorumludur.

2- Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir.

3- Tüketici, satın alınan tur/konaklama/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce Tursan Turizm’e bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, Tursan Turizm’e karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Uçak ulaşımlı turlarda ise bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Özellikle yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, tur başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, Tursan Turizm sorumluluk kabul etmediği gibi, tur bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel  indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

4- Tursan Turizm tüketiciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul edebilir ya da Tursan Turizm’in sunduğu alternatif başka bir hizmeti kabul edebilir. Tüketici değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Tursan Turizm gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşılamaması, asgari katılımın sağlanamaması veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal edebilir veya erteleyebilir. Tüketici tarafından tur/konaklama/hizmetin başlamasından 15 gün öncesine kadar yapılan iptallerde, ödediği bedelin tamamı tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından tur/konaklama/hizmetin başlamasından evvel 15 ile 7 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin % 35’ini, 7 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını Tursan Turizm’e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Rezervasyon ile hizmet başlangıcı arasında 15 günden daha az bir süre kalması halinde yapılan fesih bildirimlerinde, tüketici ödediği bedelin iadesini talep edemez. Erken rezervasyon ile satın alınan hizmetin devri veya sözleşmenin feshi halinde, tüketici hizmet başlangıcından 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %35’ini 7 günden sonra ise, hizmet bedelinin tamamını Tursan Turizm’e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin özel ürünlerde hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde rezervasyon bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını Tursan Turizm’e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. Yurtdışı seyahatlerinde yapılan iptallerde, vize alınmış ise, vize bedeli iade edilemez. Uçak ulaşımlı turlarda, tüketicinin iptal talebinde, bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin Tursan Turizm tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal Tursan Turizm’e ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise Tursan Turizm aradaki farkı tüketiciye iade edecektir. Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının tur/konaklama/hizmet dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve rezervasyon için ödediği tutar kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Bu durumun turun devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, tüketicinin turdan ayrılmasından itibaren en fazla 1 gün içinde Tursan Turizm’e belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Tursan Turizm tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5- Tursan Turizm ve tüketici bu sözleşmeden dolayı doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa edeceklerdir. Paket tur esnasında, Tursan Turizm’in sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden birini veya birkaçını sağlayamayacağının anlaşılması durumunda, Tursan Turizm paket turun devam etmesi için tüketiciye ilave masraf gerektirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yaparak sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. Ancak söz konusu düzenlemeleri yapmak mümkün değil ya da alternatif düzenlemeler tüketici tarafından kabul edilmez ise, Tursan Turizm, tüketicinin sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, ödemiş olduğu tüm bedeli tüketiciye iade eder. Tursan Turizm, sözleşmeden dönülmesine kadar ifa etmiş olduğu edimler için, tüketiciden hizmetten faydalanma oranında bedel isteme hakkına sahiptir.

UÇAKLA ULAŞIM: Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile Tursan Turizm sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur. Tursan Turizm, havayolu ile tüketiciler arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Tüketici(ler) saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki Tursan Turizm, bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için tüketicinin de uçuştan en az 48 saat önce Tursan Turizm’i arayarak uçuş saatini teyit etmesi gerekmektedir. Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, Tursan Turizm’in sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde tüketici tarafından kabul edilmiştir.

KONAKLAMA HİZMETLERİ: Tüketici, sözleşme kapsamında hizmet alınacak tesis hakkında her türlü bilgiyi gerek Tursan Turizm’e ait web adreslerinden ve/veya gerekse Tursan Turizm satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra imzaladığını kabul ve beyan eder. Tesisin konaklamanın başlayacağı tarihte hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, Tursan Turizm tüketiciyi hizmet satın aldığı tesisle aynı kategoride olan bir tesiste konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı tüketicilerin gün ışığından faydalanamaması Tursan Turizm’in sorumluluğunda değildir. Tüketicinin konaklama yaptığı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturması tüketicinin sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı Tursan Turizm sorumlu tutulamaz. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması halinde, Tursan Turizm yetkilisine ve konakladığı otele, hizmetin sona erme sebeplerini yazılı olarak ve derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur. Bu durum tüketicinin ikame hizmet, bedel iadesi ve diğer sair tazminat haklarını ortadan kaldırır.

6- Tursan Turizm, işbu sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren broşürü/voucherı tüketiciye sözleşmenin 10.maddesinde belirtildiği şekilde iletmekle yükümlüdür.

18 yaşından çocuklar annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden, hem babasından muvafakatname almak zorundadır. Türkiye’den Kıbrıs'a sadece fotoğraflı resmi kimlik ile uçuş yapılabilir. (Ehliyet, evlilik cüzdanı vb. geçerli değildir.)

Hizmetin paket tur olması halinde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa’nın 12.maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere, paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde, çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masraflarını sigortalatabilir.

7- Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Tüketiciler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde Tursan Turizm kredi kartından almış olduğu bedeli yine tüketicinin kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, Tursan Turizm’in herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır.

8- Tursan Turizm, tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici, özen borcu gereği sözleşmenin hiç yada gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Tursan Turizm’e bildirmekle yükümlüdür. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır. Tüketici, rezervasyon esnasında Tursan Turizm çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, Tursan Turizm ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, Tursan Turizm elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.

Ek: Voucher, hizmet bilgisi/tur programı, alındı belgesi.

 

Müşteri Hizmetleri : +90 392 228 17 46 

ACENTA: 
SATIŞ TEMSİLCİSİ:

 

HİZMET ALAN(LAR) ADINA VOUCHER / SÖZLEŞMEYİ İMZALAYAN Adımıza düzenlenmiş olan bu voucher'ı, sözleşmenin tüm sayfalarını,katalog ve web sitesini; okuyup, anlayıp ,kabul ederek birer nüshalarını teslim aldım.

 

İMZA